nyitokep

 

PRO PORTA Alapítvány / Fondacija PRO PORTA / Фондација PRO PORTA

Alapító:

Boldogasszony Iskolanővérek
1092 Budapest, Knézich utca 5-7.
Magyarország

Székhely:

23000 Zrenjanin, Cara Dušana 59. 
Srbija

Nyilvántartási szám: 00001/2012-095

Azonosító szám: 28827024

Adószám: 108284222

 

Számlaszámok:

RSD – 325-9500700033123-57

          OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, Serbia      
          SWIFT CODE: OTPVRS22

EUR – 353-25960170005223722

          COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN      
          SWIFT CODE: COBADEFF

USD – 353-25960270005223717

          STANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK, NY   
          SWIFT CODE: SCBLUS33

 

Képviselő: Lobmayer Ágnes tartományfőnöknő

Alapítás dátuma: 2013. 09. 11.

Az alapítvány jele:    porta1

 

Az alapítás célja

Fiatalok keresztény szellemben történő oktatása, iskolán kívüli fejlesztése, képzése, az európai keresztény kultúra és művészet népszerűsítése, emberbaráti és egyéb tevékenységek előmozdítása, különös tekintettel az alábbiakra:

  1. anyagi, műszaki és személyi feltételek megteremtése, az alapítvány céljai és feladatai megvalósításának előfeltételeként, éspedig létesítmények és helyiségek, felszerelés és berendezések felújításával, fenntartásával, és korszerűsítésével;
  2. előadások, gyűlések, rendezvények, koncertek, fesztiválok, programsorozatok, kiállítások és más helyi, regionális és nemzetközi jellegű rendezvények szervezése az alábbi tartalommal:elsősorban fiatal keresztény lányok és fiúk felkutatása, az ilyen egyének támogatása további fejlődésükben, oktatásban és alkotókészségben, valamint segítség az elhelyezésükben a diákotthonban iskoláztatásuk ideje alatt;

   1. zenei és színpadi program élőben történő előadása, a megtartott fellépésekről videó-és audió felvételek készítésével,

   2. szakrális előadások, tréningek, konferenciák, szümpozionok, nemzetközi találkozók, képzések, szemináriumok, műhelyek szervezése különböző témakörökben a keresztény kulturális hagyaték területén,

   3. kiadványok, reklámanyagok, népszerűsítő anyagok készítése,

   4. képző-, ipar- és népművészeti táborok, kézműves programok, kiállítások, rendezvények szervezése,

   5. hagyományőrző programok, rendezvények és kiadványok létrejöttének segítése,

   6. önkéntes és emberbaráti tevékenységek gyakorlása,

  3. elsősorban fiatal lányok és fiúk felkutatása, az ilyen egyének támogatása fejlődésükben, oktatásban és alkotókészségben, valamint segítség diákotthoni elhelyezésükben iskoláztatásuk ideje alatt;
  4. a keresztény kultúra, oktatás és szellemi alkotókészség népszerűsítése;
  5. katolikus-keresztény hitoktatás, iskolán kívüli képzés és fejlesztés, táboroztatás;
  6. szülők és más felnőttek számára továbbképzések, valamint a személyi és közösségi fejlesztés egyéb lehetőségeinek elősegítése;
  7. a barátkozás, a humanitás és az emberek közötti megértés eszméjének terjesztése,
  8. a nemzeti kisebbségek kultúrájának és oktatásának tiszteletben tartása, ápolása és népszerűsítése;
  9. az euro-atlanti együttműködés támogatása, az európai értékrend és kultúra szolgálata;
  10. kiemelt szerepben a környezetvédelem, a megújuló energiaforrások felhasználása, és a fenntarthatóság biztosítása;
  11. az önkéntesség szervezett és fenntartható formáinak lehetővé tétele, kiépítése, működésének támogatása;
  12. hátrányos helyzetű (szociális, egészségi, társadalmi, kisebbségi és egyéb) fiatalok, gyermekek előnyben részesítése;
  13. templomok, egyházak közötti párbeszéd fejlesztése, erősítése és fenntartása, rendezvények, előadások, gyűlések megtartásával;
  14. együttműködés és partnerség, szolidaritás és egyenrangú, egymást tisztelő együttműködés az azonos értékeket preferáló szervezetekkel;
  15. adománygyűjtés, szponzorok keresése;
  16. más intézményekkel, szervezetekkel, civil egyesületekkel és hasonló érdekeltségű, célú alapítványokkal, úgy a Szerb Köztársaságban, mind külföldön, olyan közös projektumok megvalósítása, amelyek megfelelnek a PRO PORTA Alapítvány céljainak.

 
Az alapítvány igazgatóbizottságának tagjai:

Lobmayer Ágnes – 1092 Budapest, Knézich u. 3-13.

Baráti Eszter – 6900 Makó, Szent István tér 22.

Bencze Ivett – 8651 Balatonszabadi, Kinizsi Pál u. 2.

 Az alapítvány igazgatója:

Szabó Rozália – 23000 Nagybecskerek, Cara Dušana 59.

Az alapítvány jogi személy státusával rendelkezik, tagok és alapvető vagyon nélkül. 
Az alkotmánnyal és a törvénnyel nem tiltott, általánosan hasznos jótékonysági célok megvalósítása céljából alapul.

   

Az alapítvány tevékenysége:

   • 55.90 Egyéb elszállásolás
   • 56.10 Éttermi tevékenység és mozgó vendéglátói létesítmények
   • 56.29 Az ételkészítés és felszolgálás egyéb szolgáltatása
   • 58.1   Könyvek, folyóiratok kiadása és más kiadói tevékenység
   • 59.20 Hang- és zenei felvételek felvétele és kiadása
   • 85.60 Segédoktatási tevékenység
   • 90.01 Előadó művészet
   • 90.03 Művészi alkotás
   • 90.02 Más művészeti tevékenység az előadó művészet keretében, amelyek felölelik a tevékenységek besorolásáról szóló kormányrendeletben (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2010. sz.) megállapított aktivitásokat.